Varsling af prisstigning for varmeåret 2022/23

Som følge af væsentlige stigninger i brændselsomkostningerne, varsler Harboøre Varmeværk en stigning i aconto-prisen på fjernvarme pr. 1. juli 2022.


De store prisstigninger på naturgas bevirker desuden, at afregningsprisen for den producerede el, falder markant.


Stigningen for et standardhus forventes at blive på ca. 20-30 %, svarende til ca. kr. 200,- pr. måned.
Et standardhus defineres som et hus på 130 m2 med et årligt varmeforbrug på 18.100 kWh.
Endeligt takstblad for 2022/23 offentliggøres på hjemmesiden ved udgangen af juni 2022.

På trods af den varslede prisstigning, er Harboøre Varmeværk dog fortsat blandt de billigste leverandører af fjernvarme i Danmark.