Prisblad

Tarif  2023 / 2024:

(Gældende fra 1/7-23)

Hustype Størrelse m2
A < 80
B 81 – 120
C 121 – 160
D 161 – 300
E > 300

Faste afgifter:

Hustype Abon.bidrag

excl. moms

Effektbidrag

excl. moms

Fast afgift ialt

excl. moms

Abon.bidrag

incl. moms

Effektbidrag

incl. moms

Fast afgift ialt

incl. moms

       A *) 600,00 1440,00 2040,00 750,00 1800,00 2550,00
B 600,00 1872,00 2472,00  750,00 2340,00 3090,00
C 600,00 2304,00 2904,00 750,00 2880,00 3630,00
D 600,00 2736,00 3336,00  750,00 3420,00 4170,00
E 600,00 Efter særskilt aftale Efter særskilt aftale

*) Der gives rabat på effektbidrag på 720,- excl. moms på ungdomsboliger m.m.

Variable afgifter:

  Forbrugsafgift pr. kWh excl. moms 0,1800
  Forbrugsafgift pr. kWh incl. moms 0,2250

Gebyrer:

Erindring-/rykkergebyr                           kr. 100,- momsfri

Inkassogebyr                                          kr. 100,- momsfri

Lukkegebyr                                             kr. 375,- momsfri

Åbnegebyr                                              kr. 375,- excl. moms

Flyttegebyr                                             kr. 100,- excl. moms

Depositum ved misligeholdt betaling     3-6 måneders skønnet forbrug.

Rente 1,2 % pr. påbegyndt måned.

Harboøre Varmeværk anvender de af Forsyningstilsynet godkendte standardgebyrer.

Tilslutningsafgift:

Eksisterende og nye huse

Investeringsbidrag          kr.    500,-

Stikledningsbidrag          kr.    20.000   (incl. moms)

Tilslutningsafgift ialt        kr.    20.500,-

I øvrigt gældende:

Tilslutningsafgiften dækker etablering af stikledning og investeringsbidrag. (Forbrugeren betaler selv etablering af husinstallationen) Der bliver opkrævet byggemodningsbidrag i forbindelse med udstykning. Bidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte udstykning, men vil maksimalt udgøre varmeværkets faktiske omkostninger til etablering af gadeledning i udstykningsområdet.

Erhvervstarif:

Kontakt varmeværket herom.

Betalingsbetingelser:

Variabel afgift opkræves månedsvis forud i lige store rater (aconto) efter skønnet forbrug og opgøres efter udgangen af regnskabsåret på basis af forbrugt varme i henhold til varmeværkets kWh-måler ved forbrugeren. Der betales ikke aconto i juni og juli. Fast afgift opkræves a conto sammen den variable afgift med 1/10 pr. måned. Tilslutningsafgiften forfalder til betaling ved kontraktens underskrivelse og opkræves efter bestyrelsens nærmere bestemmelser.

Standard betingelser:

Såfremt intet andet er anført er Dansk Fjernvarmes standard betingelser gældende.