Prisblad 2024 / 2025

(Gældende fra 1/7-2024)

HustypeStørrelse m2
A< 80
B81 – 120
C121 – 160
D161 – 300
E> 300

Faste afgifter:

HustypeAbon.bidrag   excl. momsEffektbidrag   excl. momsFast afgift ialt   excl. moms Abon.bidrag   incl. momsEffektbidrag   incl. momsFast afgift ialt   incl. moms
A *)800,001600,002400,001000,002000,003000,00
B800,002080,002880,001000,002600,003600,00
C800,002560,003360,001000,003200,004200,00
D800,003040,003840,001000,003800,004800,00
E800,00Efter særskilt aftaleEfter særskilt aftale   

*) Der gives rabat på effektbidrag på 720,- excl. moms på ungdomsboliger m.m.

Variable afgifter:

  Forbrugsafgift pr. kWh excl. moms0,2500
  Forbrugsafgift pr. kWh incl. moms0,3125

Gebyrer:

Erindring-/rykkergebyr                           kr. 100,- momsfri

Inkassogebyr                                          kr. 100,- momsfri

Lukkegebyr                                             kr. 375,- momsfri

Åbnegebyr                                              kr. 375,- excl. moms

Flyttegebyr                                             kr. 100,- excl. moms

Depositum ved misligeholdt betaling     3-6 måneders skønnet forbrug.

Rente 1,2 % pr. påbegyndt måned.

Harboøre Varmeværk anvender de af Forsyningstilsynet godkendte standardgebyrer.

Tilslutningsafgift:

Eksisterende og nye huse

Investeringsbidrag          kr.    500,-

Stikledningsbidrag          kr.    20.000   (incl. moms)

Tilslutningsafgift ialt        kr.    20.500,-

I øvrigt gældende:

Tilslutningsafgiften dækker etablering af stikledning og investeringsbidrag. (Forbrugeren betaler selv etablering af husinstallationen) Der bliver opkrævet byggemodningsbidrag i forbindelse med udstykning. Bidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte udstykning, men vil maksimalt udgøre varmeværkets faktiske omkostninger til etablering af gadeledning i udstykningsområdet.

Erhvervstarif:

Kontakt varmeværket herom.

Betalingsbetingelser:

Variabel afgift opkræves månedsvis forud i lige store rater (aconto) efter skønnet forbrug og opgøres efter udgangen af regnskabsåret på basis af forbrugt varme i henhold til varmeværkets kWh-måler ved forbrugeren. Der betales ikke aconto i juni og juli. Fast afgift opkræves a conto sammen den variable afgift med 1/10 pr. måned. Tilslutningsafgiften forfalder til betaling ved kontraktens underskrivelse og opkræves efter bestyrelsens nærmere bestemmelser.

Standard betingelser:

Såfremt intet andet er anført er Dansk Fjernvarmes standard betingelser gældende.