HARBOØRE VARMEVÆRK

 

Velkommen til Harboøre Varmeværk.

Harboøre Varmeværk blev stiftet i 1991

og forsyner 704 boliger i Harboøre by.

_______________________________________________________

17. April 2024

Dobbelt udsendelse af indbetalingskort.

De forbrugere som ikke er tilmeldt betalingsservice, vil i denne måned modtage 2 indbetalingskort for rate 10 med forfald den 10. og den 14. maj.
Venligst se bort fra den først udsendte – vi beklager fejlen.

26. Marts 2024

Varsling af prisstigning for varmeåret 2024/25

Som følge af væsentlige stigninger i brændselsomkostningerne, samt faldende indtægter fra elsalget, varsler Harboøre Varmeværk en stigning i aconto-prisen på fjernvarme pr. 1. juli 2024.
Stigningen for et standardhus forventes at blive på ca. 20-30 %, svarende til ca. kr. 200,- pr. måned.
Et standardhus defineres som et hus på 130 m2 med et årligt varmeforbrug på 18.100 kWh.
Endeligt takstblad for 2024/25 offentliggøres på hjemmesiden ved udgangen af juni 2024.

På trods af den varslede prisstigning, er Harboøre Varmeværk dog fortsat blandt de billigste leverandører af fjernvarme i Danmark.